December, 2014 - Overduurzaam

Het nieuwe Doe-Het-Zelf energielabel, hoe serieus nemen wij energiebesparing?

Posted by | Uncategorized | No Comments

In al zijn wijsheid heeft minister Blok besloten om de richtlijnen vanuit Brussel te ‘vertalen’ naar een eenvoudige opzet om het energielabel van een particuliere woning te bepalen.

Alle landen in Europa hebben zich gecommitteerd aan richtlijnen zoals omschreven in het EPBD. Grote vraag is nu of de operatie die vanaf Januari 2015 van start gaat ook een juiste vertaling is?

Onderstaand artikel geeft een goed beeld van de wijze waarop onze overheid omgaat met richtlijnen vanuit Brussel. Mijn menig; het blijft creatief en weinig constructief.

Minister Blok heeft ten onrechte de indruk gewekt dat met het nieuwe Doe-Het-Zelf-energielabel wordt voldaan aan de Europese regelgeving. Uitlatingen van BZK-ambtenaren dat Brussel akkoord zou gaan met dit label zijn uiterst dubieus, gezien de actuele kritiek van Paul Hodson, hoofd van het Directoraat Generaal voor Energie, op het Nederlandse energiebeleid.

Nederland behoort allang niet meer tot de voorhoede van het Europese energiebeleid. Tot twee keer toe in 2009 en 2012 heeft de Europese Commissie Nederland formeel in gebreke gesteld met betrekking tot de invoering van Europese energieregelgeving, zoals die is vastgesteld in de zogeheten EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

Het volledige artikel vind u op:
http://www.bouwformatie.nl/bouwnieuws/minister-blok-riskeert-boete-met-doe-het-zelf-energielabel