October, 2023 - Overduurzaam

Netcongestie in een paar cijfers

Posted by | Uncategorized | No Comments

De netcongestie ‘problematiek’ in een paar cijfers weergegeven

In Nederland zijn er op diverse plekken congestieproblemen in het elektriciteitsnet, vooral bij bedrijven met grote aansluitingen. De Congestiekaart geeft hier een goed beeld van. Klanten die een GTV-verhoging (= verhoging van hun gecontracteerde vermogen) aanvragen vanaf 17 november 2023 worden op een wachtlijst geplaatst. Klanten die vóór 17 november een GTV-verhoging hebben aangevraagd en nog geen terugkoppeling hebben ontvangen, worden beoordeeld op basis van het “first come first serve” principe.

Voor klanten die een nieuwe aansluiting willen of hun aansluiting willen verzwaren, gelden specifieke regels. De congestie bij TenneT en Liander heeft invloed op de verduurzamingsambities van bedrijventerreinen, en het is belangrijk om de mogelijkheden op lokaal niveau te benutten om vraag en aanbod beter af te stemmen. Het is ook essentieel dat verduurzamingsplannen vroegtijdig bij Liander bekend zijn. Als de situatie bij Liander niet bekend is, worden klanten op een wachtlijst geplaatst tot de netuitbreiding van TenneT (2027-2029), tenzij er tussentijds extra vermogen beschikbaar komt. Voor consumenten geldt dat congestieproblemen zich in de toekomst kunnen uitbreiden naar huishoudelijke aansluitingen als er geen maatregelen worden genomen om flexibel gebruik van het net te verbeteren en de groei in de vraag naar elektriciteit aanhoudt. Dit kan gevolgen hebben voor de verduurzaming van woningen en de realisatie van nieuwe woonwijken vanaf 2026.

Onderstaand overzicht geeft een goed beeld van de verhoudingen en opgave waar de netbeheerders en Tennet voor staan.

Netproblematiek in feiten en cijfers