Netcongestie in een paar cijfers

Posted by | Uncategorized | No Comments

De netcongestie ‘problematiek’ in een paar cijfers weergegeven

In Nederland zijn er op diverse plekken congestieproblemen in het elektriciteitsnet, vooral bij bedrijven met grote aansluitingen. De Congestiekaart geeft hier een goed beeld van. Klanten die een GTV-verhoging (= verhoging van hun gecontracteerde vermogen) aanvragen vanaf 17 november 2023 worden op een wachtlijst geplaatst. Klanten die vóór 17 november een GTV-verhoging hebben aangevraagd en nog geen terugkoppeling hebben ontvangen, worden beoordeeld op basis van het “first come first serve” principe.

Voor klanten die een nieuwe aansluiting willen of hun aansluiting willen verzwaren, gelden specifieke regels. De congestie bij TenneT en Liander heeft invloed op de verduurzamingsambities van bedrijventerreinen, en het is belangrijk om de mogelijkheden op lokaal niveau te benutten om vraag en aanbod beter af te stemmen. Het is ook essentieel dat verduurzamingsplannen vroegtijdig bij Liander bekend zijn. Als de situatie bij Liander niet bekend is, worden klanten op een wachtlijst geplaatst tot de netuitbreiding van TenneT (2027-2029), tenzij er tussentijds extra vermogen beschikbaar komt. Voor consumenten geldt dat congestieproblemen zich in de toekomst kunnen uitbreiden naar huishoudelijke aansluitingen als er geen maatregelen worden genomen om flexibel gebruik van het net te verbeteren en de groei in de vraag naar elektriciteit aanhoudt. Dit kan gevolgen hebben voor de verduurzaming van woningen en de realisatie van nieuwe woonwijken vanaf 2026.

Onderstaand overzicht geeft een goed beeld van de verhoudingen en opgave waar de netbeheerders en Tennet voor staan.

Netproblematiek in feiten en cijfers

Water zuiveren, en als ‘bijproduct’ stroom produceren

Posted by | Uncategorized | No Comments

Onderzoekers van het Korea Institute of Science and Technology hebben een techniek ontwikkeld waarin vervuild (zee) water wordt gezuiverd en tegelijkertijd vind er een productie van stroom plaats!
Groene stroom, en zuiver water is de uitkomst van deze technology. De techniek is genaamd: ‘Bidirectional Water‐Stream Behavior on a Multifunctional Membrane for Simultaneous Energy Generation and Water Purification‘. Meer informatie is te vinden op: https://www.researchgate.net/publication/366168210_Bi-directional_water-stream_behavior_on_multifunctional_membrane_for_simultaneous_energy_generation_and_water_purification

De eerste generator aangedreven op waterstofpoeder is een feit!

Posted by | Uncategorized | No Comments

De Joshua is de werelds eerste generator met een vermogen van 8kW/80kWh. De generator is geplaatst op een mobiele hijskraan.
De generator draait op het gepatenteerde waterstofpoeder van Electriq Global. De generator kan het gepatenteerde poeder om zetten in stroom. De generator werkt op een vergelijkbare manier als reguliere dieselgeneratoren, maar wordt aangedreven door water en capsules met het waterstofpoeder in plaats van diesel. De Joshua heeft een vermogen van 8kW/80kWh, wat betekent dat hij op 5 kilo waterstof tot 10 uur op volle capaciteit kan werken.

STEL JE VOOR: je zet het overschot aan zonnestroom in de zomer direct om naar waterstof in poedervorm. Slaat dit poeder in bulk op, en gebruikt deze energie in de winter. Simpel en slim!

Meer informatie is te vinden op: https://www.electriq.com/

Wat moet er gebeuren voor een stabiel en betrouwbaar energienet?

Posted by | Uncategorized | No Comments

Alle digitale innovaties maken dat wij op een nieuwe manier met onze energie om zullen moeten gaan. In opdracht van
@RVO en @TSEnergie heeft @Baringa een analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de toepassing van referentiearchitecturen in de energiesector en verwante domeinen, in NL en in het buitenland. Deze video geeft goed weer voor welke opgave wij staan.

Subsidieregeling voor Energie Advies aan ondernemers is tijdelijk stopgezet!

Posted by | Uncategorized | No Comments

In de praktijk bleek dat er een aantal malafide bedrijven zijn die actief ondernemers benaderen voor het ‘ophalen’ van deze subsidie. Ondernemers worden gebeld ‘namens RVO’ met de mededeling dat zij een subsidie kunnen ontvangen voor een energie bespaar advies. Er wordt verzocht om een machtiging te tekenen om de betreffende organisatie toestemming te geven om de subsidie aan te vragen, en de ondernemer ontvangt een ‘standaard’ rapport over mogelijke besparingen. Het advies kan de ondernemer heel weinig mee, en er is al helemaal geen sprake van maatwerk.

Helaas zijn deze aanvragen in grote aantallen de afgelopen weken gedaan, vandaar dat de regeling nu tijdelijk is stopgezet. Heeft u alsnog behoefte aan een persoonlijke gesprek en eventueel een advies op maat. Neemt u dat contact met mij op via info@overduurzaam.nl, dan maken wij met elkaar een afspraak om nader kennis te maken. Meer info kunt u vinden op: https://www.rvo.nl/nieuws/subsidieregeling-voor-energieadvies-mkb-tijdelijk-stopgezet

“The indoor Generation”

Posted by | Uncategorized | No Comments

Neem even de tijd om het filmpje te bekijken. Het geeft een goed beeld van de risico’s en afwegingen die wij met elkaar moeten gaan maken in de stappen die ieder van ons gaat nemen om zijn/haar huis te verduurzamen. Want duurzaam staat niet alleen voor een lagere energierekening, maar ook voor een gezondere leefomgeving!

Onderzoek levert het bewijs; oorzaak massale bijensterfte bekend!

Posted by | Uncategorized | No Comments

Als ‘amateur’ imker ben ik erg begaan met alles wat zich afspeelt in de wereld van onze bijen.
Zonder deze bijzondere wezens zouden wij ons geen raad weten hoe alle planten te bevruchten.

De afgelopen jaren voltrekt zich in de winterperiode een grote ramp. Bij het openen in het voorjaar van de bijenkasten blijken hele kasten leeg.

Dit onderzoek naar de oorzaken van bijensterfte bevestigt opnieuw de oorzaak. Neonicotinoiden zijn schadelijk voor bijen. Veel bijen die aan deze stof zijn blootgesteld overleven de winterslaap niet. De resultaten van de studie werden op 29 juni 2017 in Science gepubliceerd.

Het onderzoek werd hoofdzakelijk gefinancierd door twee grote producenten van neonicotinoiden, Bayer CropScience en Syngenta. Zij bestrijden de conclusies van de wetenschappers nu en verdedigen de pesticiden die al in verschillende landen verboden of beperkt zijn. De onderzoekers die het werk hebben gedaan, zeggen dat ze volledig onafhankelijk waren.

Lees hier het artikel verder

Ook in Den Haag komt er besef dat de energietransitie te traag gaat… (eindelijk).

Posted by | Uncategorized | No Comments

Het artikel in Trouw schetst een reëel beeld van de situatie zoals deze er nu voor staat. Met het huidige pakket aan maatregelen zullen wij in dit tempo nooit de gestelde doelen kunnen realiseren. Dus… het moet anders! Wie pakt deze handschoen op? En hoe gaan wij dit samen doen? Ik heb geen concrete antwoorden maar merk dagelijks in de praktijk dat oplossingen werken en klanten echt wel willen. Maar hoe dit proces op te schalen, daar ligt voor mij de grote uitdaging.

Uit het artikel:

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde gisteren dat het aandeel duurzame energie in een jaar tijd met slechts slechts één procentpunt steeg, tot 5,9 procent. Het totale energieverbruik steeg vier procent.

“Teleurstellende getallen”, stelt Boot. En zorgelijk. “Want ga maar na. Over drie jaar, in 2020, moet het aandeel duurzame energie 14 procent zijn, zo is in Brussel afgesproken. En in het landelijke Energieakkoord is 16 procent duurzame energie vastgelegd voor 2023.”

Om het volledige artikel te lezen, klik hier.

 

De Financiele Times geeft een voorzet voor de winnaars in de toekomstige energievoorziening. En dat zijn niet de oliemaatschappijen!

Posted by | Uncategorized | No Comments

Financial Times verklaart een winnaar in de oorlog voor de energietoekomst en met de uitkomst zijn de grote oliemaatschappijen niet gelukkig.

‘ Fossiele brandstoffen hebben verloren. De rest van de wereld gewoon nog niet weet.’

Traditionele energiebedrijven en reguliere financiële publicaties zijn eindelijk wakker geworden met een nieuwe realiteit: de overgang naar een koolstofarme economie, duurzame energie en elektrische auto’s is nu niet meer te stuiten.

De details van deze overgang worden nader uitgewerkt in een nieuwe, must read, 4000-woorden artikel in de Financial Times, “The Big Green Bang: hernieuwbare energie is niet meer te stoppen.”
Meest opvallend over het artikel is dat het wordt weergegeven in de Financial Times. De vrije markt georiënteerd krant is het “belangrijkste business informatie medium” voor’s werelds top financiële beslissers en “de meest betrouwbare publicatie in het melden van financiële en economische problemen” voor wereldwijde professionele beleggers, volgens enquêtes.
Lees het artikel, erg interessant onderstaande animatie zegt genoeg.