Kunnen wij leven in een wereld zonder bijen

Posted by | August 08, 2016 | Uncategorized | No Comments

Als ‘amateur’ imker maak ik mij natuurlijk zorgen over de ontwikkelingen rondom onze bijenpopulatie. Met mijn eigen volken gaat het tot op heden goed, maar… dat zegt niets over de ontwikkelingen zoals deze wereldwijd gaande zijn.

Bijgaand artikel geeft een goede inkijk in belangen, verantwoordelijken en gevolgen:

Neergang bijenstand blijft de mens ernstig bedreigen

Leave a Reply

Your email address will not be published.